22-DK-Whitepaper-Grossbenefits

Ét af de personalegoder som bliver mere og mere populært blandt medarbejdere, er bruttolønsordninger. Du kan også læse mere om at bruge Benify-platformen til administration af bruttolønsordninger.